+34 654 136 060

Projectes

Crismetal > Projectes

Col·laborem amb professionals del sector de la construcció en obres de nova promoció i reformes integrals. Oferim els nostres serveis a empreses constructores, d’enginyeria, estudis d’interiorisme i d’arquitectura, reformistes i d’altres arreu de Catalunya.

Treballem amb els principals i més destacats sistemes d’alumini i fabricants de vidre, sent distribuïdors de les marques INDALSU, EXTRUAL, GUARDIAN SUN, GRADHERMETIC i SOMFY. Complim amb l’acreditació obligatòria del MARCATGE CE en la fabricació d’obertures exteriors.

Amb CRIS METAL el teu projecte respondrà a totes les exigències tant estètiques com tècniques, oferint-te les sèries practicables com la DOMO 67 R7 thermic Plus, la DOMO 60 RT fulla oculta, i les sèries corredisses com la DOMO 85 RT thermic Plus i la DOMO 125 RT de sistema elevable.